Våre tannhelsetjenester

Vi utfører de aller fleste behandlering som forebyggende behandling, fyllingsterapi, kroner, broer, protester, rotfylling, fjerning av visdomstenner, estetisk tannbehandling, behandling av tannkjøttsykdommer samt bittskinne.

art2

Forebyggende behandling

Forebygging av tannsykdom er alltid bedre enn behandling i ettertid. Vi legger derfor stor vekt på informasjon og instruksjon i hvordan du best tar
vare på tennene dine. Forebyggende tannpleie utføres daglig ved hjelp av følgende:

  • pussing med myk tannbørste
  • bruk av tanntråd/tannstikker/interdental-børster
  • fluor

Ved behov, gis også individuell kostholdsinformasjon. Det viktigste er å unngå mellommåltider og hyppige inntak av sukkerholdig/syrlig drikke som forårsaker syreangrep på tennene og gir hull (karies).
Som en del av den forebyggende behandlingen, fjerner vi tannstein, belegg og misfarging ved hver avtalte kontroll.

Jevnlige kontroller med innkalling

Det anbefales jevnlig kontroll av tenner og munnhule slik at potensiell sykdomsutvikling blir observert av tannlege tidligst mulig, samt at rutinemessige røntgenbilder tas. Vi tilbyr faste individuelt tilpassede innkallingsintervaller

Fyllingsterapi (hvite fyllinger, porselen, gull og amalgam)

Alle tannrestaureringsmaterialene vi bruker er CE-merket (Conformité Européenne) og sikrer krav til helse, miljø og sikkerhet for markedsføring i EØS-området.

Hvite fyllinger

Kompositt er det fyllingsmaterialet som vanligvis brukes i hvite fyllinger. Det er spesielt godt egnet dersom fyllingene er små. Komposittfyllingene er estetisk meget bra, nesten usynlige. Ulempen med kompositt sammenlignet med amalgam, er en høyere pris, fare for spaltedannelse og en noe begrenset holdbarhet. Hvite fyllinger kan gi ømhet/ising i tannen i en kortere eller lengre periode etter at fyllingsterapien er utført. I dag har kompositt erstattet amalgam som fyllingsmateriale og nesten alle fyllingene vi legger er i kompositt.

Porselen

Porselen er et alternativ til store hvite fyllinger. Det er et godt og forholdsvis holdbart fyllingsmateriale som er pent å se på. Porselensinnlegg har en mer omfattende produksjonsprosess enn komposittfyllinger fordi de må støpes hos tanntekniker etter at tannlegen har tilslipt (preparert) og tatt avtrykk av tannen. Innlegget støpes i forsterket porselen og sementeres til tannen med en lysherdende kompositt ved neste besøk. Porselensinnlegg gir derfor høyere kostnader enn hvite komposittfyllinger.

Design og nettløsning fra: Promo Norge Reklamebyrå, Svolvær